Danske forhandlere er listet efter postnummer. Mange har også webshop, så du kan handle også selvom du ikke bor lige i nærheden.

For Færøerne, Norge og Sveriege har vi anført Etomer's agent, der så kan informere om forhandlere i pågældende land.